Terioloogia sügiskool 2012

Julia Geller (Tervise Arengu Instituut): Zoonootilised parasiidid ja patogeenid Eestis

Heikki Kalle (Hendrikson & Ko): Üld- ja detailpaneerimine, keskkonnam?jude hindamine ning eluslooduse koht seejuures

Kalle Remm (Tartu Ülikool): Liikide leviku modelleerimine ja hinnanguline kaardistamine

Mare Remm (Tartu Tervishoiu K?rgkool): Nugilised koerte väljaheidetes

Peep Männil: Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava aastateks 2012?2021 (TUTVU KAVAGA SIIN)

Jaanus Remm: Planeeritav pisiimetajate seire metoodika

Andrei Miljutin: Uued tuuled imetajate süstemaatikas

Janis Ozolins: Läti instituudi SILAVA terioloogiaalane tegevus (ingl.k.)

Peep Männil, Linas Balciauskas ja Janis Ozolins: Hunt Balti riikides (pdf)

?pituba: Suurimetaja lahkamine (Peep Männil, Karmen Süld jt.)

Liisa Rennel: Alutaguse lendoravaelupaikade käsitiivalised

Rauno Kalda: Puistutega seotud nahkhiirte toitumisaktiivsus ja liigirikkust m?jutavad faktorid p?llumajandus-metsa mosaiikmaastikes

Egle Soe: Punarebase toitumine Eestis ja Euroopas

Arutelu: Eesti rahvusloom ja järgmine postmargiloom (Uudo Timm)

?pituba: Hiirte määramine ja rajakaamerapiltide vaatamine

Juturing

Nikolai Laanetu, Kaarel Roht, Tiit Sillaots ja Jüri T?nisson: Kuidas käis looduskaitse n?ukogudeajal?

Vaata valikut Jaanuse, Janise ja Triinu piltidest

Link Peetri piltidele

Link Killu piltidele

an image


Eesti Terioloogia Selts (ETS)

ETS on Eesti Looduseuurijate Seltsi iseseisev allüksus, mis ühendab endas elukutselisi ja harrastusteriolooge.

Seltsi ülesanne on edendada (Eesti) imetajate uurimist ja välja anda sellealaseid publikatsioone.