20. terioloogia sügiskool 27.?29. september 2013, Simisalu loodusmaja, Järvamaa


Aleksei Lotman: Loodus- ja keskkonnaeetika alustekstid ning Aldo Leopoldi pärand (PDF)

Peep Männil: Jahieetika Eestis ja maailmas (PDF)

Annika Lepp (Eesti Loomakaitse Selts): Loomakaitse eesmärgid ja tegevus (PDF)

Külli Keerus (Tartu Ülikooli filosoofia osakond) Mis m?ttes kahju? Lähenemisnurki loomade kohtlemise küsimusele ? loeng ja ?pituba

Loengud:

Uudo Timm : Retrospektiiv sügiskoolide traditsioonist (PDF)

Aivi Leimann : Aleuudi viirus Eesti väikekiskjatel ja selle fülogenees

Oliver Kalda : Nahkhiirte mitmekesisus avatud p?llumajandussmaastikes

Martin Absalon : Lendorava (Pteromys volans) ruumikasutus ja populatsiooni sidusus Virumaa metsamassiivis

Liisi Laos : Metskitse (Capreolus capreolus) talvine elupaigakasutus Tipu uurimisalal aastatel 2009-2013

Heidi Saluj?e : Jahimeeste ja maaomanike vahelised suhted Eestis

Liivi Plumer : Punarebased (Vulpes vulpes) Eesti linnades ja sellega kaasnevad probleemid

?pituba: Imetajate v?rdlev lahkamine Inga J?gisalu jt. juhtimisel

Retked loodusesse: Kairi P?ldsaare ja Tarmo Evestuse valitud radadel

Filmilinastus: Remek Meel, film Alam-Pedjast

Arutelud:

Rahvuslooma ja aastalooma kampaaniad: ülevaate annavad Peep Männil ja Ivar Jüssi

Seltsi seisukoha formuleerimine vabaltelavate loomadega eetiliselt ümberkäimise kohta

Uue imetajaatlase eel: vestlust arendab Uudo Timm

Rail Baltic: Jaanus Remm räägib oma tööst KSH raames ning kujundame ETS seisukoha

Vaata valikut Jaanuse piltidest


Eesti Terioloogia Selts (ETS)

ETS on Eesti Looduseuurijate Seltsi iseseisev allüksus, mis ühendab endas elukutselisi ja harrastusteriolooge.

Seltsi ülesanne on edendada (Eesti) imetajate uurimist ja välja anda sellealaseid publikatsioone.