2014 aasta loom on viigerhüljes

Viigerhüljes on arkitlise mere tulnukas, kes on eland meie randades niikuaua kui seda randa siin olnud on.
Harjumuspärasest naabrist on saanud aga kohati eksikülaline, Soome lahes elav vigri on viimase paari kümnendiga kaotanud oma endise väe.Tänaseks on lahte elama jäänud kunagistest tuhandetest veel neid vaid paarsada. Ometi on aga loom olnud k?igis laheäärsetes riikides range kaitse all!

Kui üks kaitsealune loom siiski hääbub on p?hjust küsida - miks?

Tippkiskjad peegeldavad üsna hästi oma elukeskkonna seisundit ja sestap on ka see lahe viiger meile hoiatuseks - Läänemeri, kus see elukas on kümme tuhat aastat vastu pidanud ei ole enam puhast keskkonda eelistavatele elukatele soodne elupaik!

Osaliselt kliima, kuid suures osas ikka inimm?ju t?ttu - keemia, kalandus, laevaliiklus, mere väetamine ning puhkepaikade häirimine on ilmselt väikeste osadena panustamas viigri allakäiku.

Viiger sai 2014 aastal aastaloomaks kuna ka tema elupaik on v?etud Soome Lahe aasta raames luubi alla ning soovime koguda ja jagada v?imalikult palju teadusliku kaaluga teavet selle ujeda kiskja ja tema ahtaks jääva elupaiga seisundi kohta. Merd m?jutab ühtemoodi nii Haapsalus kui ka Haanjas tehtud otsus v?i tegu, kuidas täpsemalt, seda saabki viigri abil uurida.

Eesti teise hülgeliigi toimetamisi vaata hallhüljeste seirekaamerast:
http://www.looduskalender.ee/node/19354

Mart Jüssi

an image

Pildi autor Kaido Haagen


Eesti Terioloogia Selts (ETS)

ETS on Eesti Looduseuurijate Seltsi iseseisev allüksus, mis ühendab endas elukutselisi ja harrastusteriolooge.

Seltsi ülesanne on edendada (Eesti) imetajate uurimist ja välja anda sellealaseid publikatsioone.