20. terioloogia sgiskool 27.?29. september 2013, Simisalu loodusmaja, Jrvamaa


Aleksei Lotman: Loodus- ja keskkonnaeetika alustekstid ning Aldo Leopoldi prand (PDF)

Peep Mnnil: Jahieetika Eestis ja maailmas (PDF)

Annika Lepp (Eesti Loomakaitse Selts): Loomakaitse eesmrgid ja tegevus (PDF)

Klli Keerus (Tartu likooli filosoofia osakond) Mis m?ttes kahju? Lhenemisnurki loomade kohtlemise ksimusele ? loeng ja ?pituba

Loengud:

Uudo Timm : Retrospektiiv sgiskoolide traditsioonist (PDF)

Aivi Leimann : Aleuudi viirus Eesti vikekiskjatel ja selle flogenees

Oliver Kalda : Nahkhiirte mitmekesisus avatud p?llumajandussmaastikes

Martin Absalon : Lendorava (Pteromys volans) ruumikasutus ja populatsiooni sidusus Virumaa metsamassiivis

Liisi Laos : Metskitse (Capreolus capreolus) talvine elupaigakasutus Tipu uurimisalal aastatel 2009-2013

Heidi Saluj?e : Jahimeeste ja maaomanike vahelised suhted Eestis

Liivi Plumer : Punarebased (Vulpes vulpes) Eesti linnades ja sellega kaasnevad probleemid

?pituba: Imetajate v?rdlev lahkamine Inga J?gisalu jt. juhtimisel

Retked loodusesse: Kairi P?ldsaare ja Tarmo Evestuse valitud radadel

Filmilinastus: Remek Meel, film Alam-Pedjast

Arutelud:

Rahvuslooma ja aastalooma kampaaniad: levaate annavad Peep Mnnil ja Ivar Jssi

Seltsi seisukoha formuleerimine vabaltelavate loomadega eetiliselt mberkimise kohta

Uue imetajaatlase eel: vestlust arendab Uudo Timm

Rail Baltic: Jaanus Remm rgib oma tst KSH raames ning kujundame ETS seisukoha

Vaata valikut Jaanuse piltidest