2014 aasta loom on viigerhljes

Viigerhljes on arkitlise mere tulnukas, kes on eland meie randades niikuaua kui seda randa siin olnud on.
Harjumusprasest naabrist on saanud aga kohati eksiklaline, Soome lahes elav vigri on viimase paari kmnendiga kaotanud oma endise ve.Tnaseks on lahte elama jnud kunagistest tuhandetest veel neid vaid paarsada. Ometi on aga loom olnud k?igis lahersetes riikides range kaitse all!

Kui ks kaitsealune loom siiski hbub on p?hjust ksida - miks?

Tippkiskjad peegeldavad sna hsti oma elukeskkonna seisundit ja sestap on ka see lahe viiger meile hoiatuseks - Lnemeri, kus see elukas on kmme tuhat aastat vastu pidanud ei ole enam puhast keskkonda eelistavatele elukatele soodne elupaik!

Osaliselt kliima, kuid suures osas ikka inimm?ju t?ttu - keemia, kalandus, laevaliiklus, mere vetamine ning puhkepaikade hirimine on ilmselt vikeste osadena panustamas viigri allakiku.

Viiger sai 2014 aastal aastaloomaks kuna ka tema elupaik on v?etud Soome Lahe aasta raames luubi alla ning soovime koguda ja jagada v?imalikult palju teadusliku kaaluga teavet selle ujeda kiskja ja tema ahtaks jva elupaiga seisundi kohta. Merd m?jutab htemoodi nii Haapsalus kui ka Haanjas tehtud otsus v?i tegu, kuidas tpsemalt, seda saabki viigri abil uurida.

Eesti teise hlgeliigi toimetamisi vaata hallhljeste seirekaamerast:
http://www.looduskalender.ee/node/19354

Mart Jssi

an image

Pildi autor Kaido Haagen