Terioloogia Selts pakub välja põhikooli- ning gümnaasiumiõpilastele uurimustööde valikteemasid imetajatest. Samuti on võimalik juhendajatel või õpilastel küsida nõu metoodika või allikate kohta. Otsest juhendamist selts ei paku.

Valik karu-aasta loovtööteemasid

 • Kaisukaru ajalugu.

  Kui mõelda laste mänguasjadele või täpsemalt kaisuloomadele, siis tuleb esimesena pähe kaisukaru. Kuidas on kaisukarust saanud selline sümbol ning kust selline idee/lelu üldse alguse on saanud? Milliseid teoseid on kirjutatud kaisukarudest ning kuidas on kaisulooma idee laienenud?
  Metoodika: referatiivne

 • Suurimetaja vangistuses - tsirkusekarud
  2017. aastal keelustati Eestis metsloomade kasutamine tsirkuses. Miks ja millisel viisil on karusid tsirkuses või muus meelelahutuses kasutatud? Miks karudest on saanud elevantide ning tiigrite kõrval populaarsed tsirkuseloomad? Mis viis Eestis metsloomade tsirkuses keelustamiseni?

 • Pruunkaru arvukus ja levik Eestis läbi ajaloo.

 • Karu rünnakud Eestis.

 • Karu kahjustused mesitarudele.

 • Karu maine muutused läbi aastate Eestis.

 • Karu tähtsus Soome-Ugri rahvastel.

 • Millised on karu-uudised meedias - kas pigem negatiivsed või positiivsed?
  Metoodika: referatiivne (meediaväljaannete läbitöötamine), küsitlus (koolisisene, kogukonnasisene või laiem)

 • Karuvaatlused Facebook'i gruppidest ehk kui palju ja millist infot leiab erinevatest sotsiaalmeediagruppidest ning kas neid oleks võimalik kasutada karu leviku kaardistamiseks.

 • Karuvaatlused Eestis - kokkuvõte ja võrdlus viisidest, mille abil kogutakse infot karu arvukuse ja leviku kohta.

 • Rajakaamera karuvaatluste väike statistika (ajaline, kultuurmaastikus jne.)
  Metoodika: erinevate rajakaamerate salvestiste põhjal (jahimehed, loodusvaatlejad, karu-aasta kaamerad)

 • Kas ja kuidas on karusid kujutatud Eesti ning välismaa kunstis, s.o kirjanduses, maalikunstis jm-l.

 • Kas karuvaatlus on loodusturismis tasuv ja millised on selle turismiharu mõjud loodusele?


  Valik roti-aasta loovtööteemasid

 • Rottide levik Eestis.
  Rotivaatlutse kogumine, kahe rotiliigi leviku täpsustamine Kagu-Eestis ja Peipsi ääres (koduroti piirkonnas) ning rottide leviku uurimine ja kaardistamine Eesti (väike)saartel (võimalus käsitleda laiemalt teemat imetajate levikust saartele). Vaatlusandmete kogumine oma kodukohast aitab kaasa rotiliikide kaardistamisele nii Eesti kui ka Euroopa uue imetajate atlase tarbeks ning võimaluse rohkem teada saada oma kodukoha liigirikkuse kohta. Samuti on võimalik uurida täpsemalt selle kohta, kuidas kahel rotiliigil ning teistel närilistel vahet teha.
  Metoodika: küsitlus, välitööd, kirjandusallikate põhine.

 • Jäljeplaatide (trackplate'id) valmistamine ja edukuse testimine.
  Jäljeplaate kasutatakse imetajaliikide olemasolu ning liikumise kaardistamiseks looduses. Jäljeplaate on võimalik valmistada ka õpilasel endal, juhendite järgi katsetada erinevate plaatide valmistamist ning nende töökindlust ja tulemuslikkust hiljem ka välitingimustes testida.
  Metoodika: kirjandusallikate põhine, meisterdamine, välitööd.

 • Rott linnaloomana
  Rotid on seotud tihedalt inimasustusega. Milline elukeskkond on linn ning millised imetajad linnades end hästi tunnevad? Võimalus uurida, kas sinu kodupaigas elab rotte ning milline on inimeste suhtumine nendesse.
  Metoodika: välitööd, kirjandusallikate põhine, küsitlus.

 • Rotilood - pärimuse kogumine.
  Kas rotil on kohta meie muistendites? Aga tänapäevastes lugudes? Millised on inimeste kokkupuuted rotiga? Milline suhtumine? Samuti on oodatud uurimustööd rotist kui lemmikloomast.
  Metoodika: küsitlus, kirjandus

 • Rotid ökosüsteemi osana ning rottide mürgitamine - probleem või lahendus?
  Millised mõjud kaasnevad rottide tõrjel mürgiga ning kuidas see mõjutab teisi liike. Mõistmaks rottide rolli ökosüsteemis on vaja uurida rottide rolli saakloomana ning haiguste kandjana.
  Metoodika: küsitlus, kirjandus

 • Laborirott ja teadus.
  Laboriroti aretamine ning laboriroti oluline koht teadusuuringutes. Milline on laboriroti roll tänapäeva meditsiinis? Geneetiliselt muundatud nn knockout rotid. Rottide kasutamine Eesti teadusmaastikul.
  Metoodika: Kirjandusallikate põhine, küsitlus.

  Küsimuste korral saate meiega ühendust võtta e-posti või telefoni teel:

  Helen Arusoo helen.arusoo@gmail.com, 56911921
  Maris Hindrikson maris.hindrikson@ut.ee, 5542532,
  Triin Edovald triin.edovald@envir.ee, 56673123

 •